Hybride-auto's: een groene keuze is een hybride-auto zinvol?

 

De auto-industrie is voortdurend in beweging en een van de belangrijkste actuele trends is het groeiend marktaandeel van hybride-auto's in heel Europa.
Omdat ze worden gezien als een milieuvriendelijker alternatief voor de toekomst, wordt de verkoop ervan gestimuleerd door zowel landelijke als regionale overheden. Kopers van hybride-auto's, ook grote SUV's, profiteren bijvoorbeeld van fiscale voordelen, toegang tot verkeersluwe zones in bijvoorbeeld stadscentra,...
De reden hiervoor is dat de emissies aan CO2 en vervuilende uitlaatgassen van hybride-auto's aanzienlijk lager zijn vanwege de aanwezigheid van een elektromotor ter ondersteuning van de traditionele verbrandingsmotor.

Schone en milieuvriendelijke technologie

 

Met zijn geringere emissies en lagere brandstofverbruik vormt de hybride-auto een goed alternatief voor milieubewuste autorijders. Die milieuvoordelen zijn te danken aan het hybride-aandrijfsysteem, waarbij de verbandingsmotor wordt ondersteund door een elektrisch systeem, die de chemische energie uit de brandstof omzet in kinetische energie, waarmee de batterijen voor de elektromotor worden opgeladen. Regeneratief remmen (ook recuperatie genoemd), waardoor de energie die bij het vaart minderen vrijkomt in de vorm van elektrische stroom terugvloeit naar de accu's, draagt verder bij aan de efficiency van het hybride-aandrijfsysteem.

Afgezien van brandstofbesparing en een aanzienlijk lagere CO2-emissie, biedt een hybride-auto nog een aantal andere voordelen:

1. Geringe geluidsemissie: het hybride-aandrijfsysteem werkt een stuk stiller dan een conventioneel aandrijfsysteem.
2. Rijgemak in de stad: een hybride-auto biedt een uiterst soepele acceleratie en verhoogd rijplezier.
3. Geen extra onderhoud: het elektrische gedeelte van de aandrijving vergt geen speciaal onderhoud, waardoor een hybride-auto even gemakkelijk in onderhoud is als een conventionele auto.

Minder vervuiling, meer voordelen

 

Voor iedereen die schoner en zuiniger wil rijden, is een hybride-auto beslist het overwegen waard. De aanschafprijs wordt in veel gevallen gecompenseerd door lagere brandstofkosten, minder wegenbelasting en fiscale voordelen. Verder onderscheiden hybrides zich door een comfortabel rijgedrag: ze zijn stiller, terwijl de combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmotor zorgt voor een uitzonderlijk soepele acceleratie en een hoog prestatieniveau.

Samengevat zijn de drie belangrijkste voordelen van een hybride-auto:
Kostenbesparing Hybrides vallen in een aanzienlijk lagere tariefschaal voor de wegenbelasting en zijn een stuk zuiniger dan auto's met een benzine- of dieselmotor.
Maximale mobiliteit Hybrides hebben onbelemmerde toegang tot Lage Emissie Zones (LEZ).
Milieuvriendelijk karakter Hybrides stoten aanzienlijk minder CO2 uit in de atmosfeer en hebben een veel lager brandstofverbruik.

Uit onderzoek blijkt verder dat hybride-rijders over het algemeen een veel rustigere rijstijl hebben dan bestuurders van conventionele auto's.

Gewone hybrides en plug-in hybrides: verschillen en gelijkenissen

 

Gewone hybrides - ook wel mild hybrids genoemd - hebben wel een elektromotor, maar deze dient uitsluitend ter ondersteuning van de verbrandingsmotor en kan de auto niet zelfstandig aandrijven. Een mild hybrid kan dus niet volledig elektrisch rijden. De plug-in hybride of full hybrid is hier in feite een doorontwikkeling van: deze mengvorm tussen een mild hybrid en een elektrische auto, ook wel PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) genoemd, maakt op een efficiënte manier gebruik van een benzinemotor ter ondersteuning van de elektromotor, maar kan over een beperkte afstand ook volledig elektrisch rijden. Dit type hybride beschikt over een oplaadaansluiting waarmee het mogelijk is de batterijen bij te laden als de auto niet wordt gebruikt. Zo kan het elektrische bereik maximaal worden benut om het brandstofverbruik tot een minimum te beperken.

Het grote verschil tussen een gewone hybride en een plug-in hybride is dus dat de laatste niet puur afhankelijk is van de verbrandingsmotor voor het opladen van de accu's en daardoor ook volledig elektrisch kan rijden. Ten opzichte van een elektrische auto biedt hij als voordeel dat de bestuurder zich geen zorgen hoeft te maken dat hij met lege batterijen komt te staan als hij lange afstanden moet afleggen.

 

Vriendelijk voor het milieu

 

Plug-in hybrides combineren de onbeperkte inzetbaarheid van een conventionele auto met het milieuvriendelijke karakter van een elektrische auto. Dankzij de aanwezigheid van een oplaadaansluiting bieden ze de mogelijkheid om puur elektrisch, en dus emissievrij, te rijden. En bij gebruik van de verbrandingsmotor liggen de CO2-emissie en het brandstofverbruik een stuk lager dan bij een conventionele auto: een middelgrote gezinsauto heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 90 g/km, een waarde waar geen vergelijkbare benzine- of dieselauto aan kan tippen. Als alle personenauto's in België die rijden op fossiele brandstoffen zouden worden vervangen door hybrides, zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met ettelijke miljoenen tonnen verminderen door de besparing op het brandstofverbruik dankzij de aanwezigheid van de elektromotor. Zijn directe voordelen bewijst de hybride-technologie met name in het stadsverkeer, waar de stille, emissieloze elektromotor een waardevolle bijdrage levert aan het tegengaan van de luchtverontreiniging.

 

Naar een groenere toekomst

 

Elektrificatie staat hoog op de agenda van FCA, dat uitgebreide toekomstplannen voor plug-in hybrides en elektrische auto's heeft. Een voortrekkersrol is daarbij weggelegd voor de komend jaar te introduceren elektrische 500 en 500 en Panda Hybrid die zijn uitgerust met een 12-volts BSG-systeem (Belt-Driven Starter Generator: riemaangedreven startmotor en dynamo). Daarnaast zullen er een aantal mild hybrids worden geïntroduceerd die zich onderscheiden met een fors lagere CO2-emissie en een besparing op het brandstofverbruik van rond de 20% ten opzichte van hun tegenhangers met een verbrandingsmotor. Deze zijn bedoeld als een betaalbaar alternatief voor milieubewuste autorijders voor wie een puur elektrische auto nog niet in hun mobiliteitsbehoefte kan voorzien.